SAPITANLAR

RESÛLLAH ALEYHİSSALÂTU VESSELÂM BUYURDULAR Kİ:”HER ÜMMETİN MECUSİLERİ VARDIR.BU ÜMMETİN MECUSİLERİ” KADER YOKTUR!” DİYENLERDİR.


   
  .
  EHLİ SÜNNETE MUHALİF PROF'LARA,HOCA'LARA VE YAZAR'LARA REDDİYELER.
 

 
AŞAĞILIK BİR YAHUDİDEN AŞAĞILIK BİR DİNLER ARASI DİYALOG HEYKELİ
 
Şok edici bir fotoğraf ve mühim sözler...  
Ali Eren-Vakit Gazetesi
 
 
 
 
 
Geçen haftaki yazımda, Eminönü Halk Eğitim Müdürlüğü binasında yapılacak olan konferansı duyurmuştum. O konferans gerçekleşti. Çok da mühim şeyler söylendi.
Ankara Ü. İlahiyat Fakültesi profesörlerinden 9 dil bilen Mehmet Bayraktar’ın, not alabildiğim bazı cümlelerini aktarmak isterim:
“Dinlerarası Diyaloğu başlatan Vatikan gibi gözükse de, bunu esas isteyenler Yahudilerdir. Dinlerarası Diyalog yapması için Vatikan’a baskı da ABD’den geliyor. Dinlerarası Diyalog esas olarak 1892’de ABD’de başladı. Bu proje, ABD’deki büyük sermaye sahiplerinin finansı ile oluyor.

 
 
 
        
MUSTAFA İSLAMOĞLU "KADERE İMAN KURAN'DA YOKTUR."

Hüseyin AVNİ - Darusselam


Mustafa İslamoğlunun Kader Konusundaki Fitnesi


اَعُوذُ بِااللهِ مِنَ اَلشَّيْطَانِ اَلرَّجِيمِ بِسمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيِم 
 
اَلْحَمْدُ الِلّهِ رَبِّ الْعاَلَمِينَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلىَ سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَأَلِه اَجْمَعِينَ 
Bundan sonra… Zamanımızda bir takım câhiller ve sapıklar türetilmiştir. Kadere îmân Kur’ân’da yoktur, hadîslerle de îmân sâbit olmaz, O halde Kader’e îmân mecbûriyeti yoktur,

gibi açık küfür sözlerini sarf etmekten çekinmemektedirler. Böylece bir yanda kâfir inancı sergilemekte, diğer yanda da başkalarını dahi kâfirleştirmeye çalışmaktadırlar. Maksadımız, Kader isbâtından çok, meseledeki bakış açısı noktasında hasta olan bir zihniyetin tahlîl ve
teşhîsidir. O bakımdan yapacağımız bilinen bir usûlle delîlleri ortaya koymak olmayacaktır.                                                                               
                                 
M. İSLAMOĞLU NUN ANORMAL GÖRÜŞLERİ.E. Sifil, M. İslamoğlu'nun bazı aykırı ve tuhaf sözlerini tahlil etmiş. Okuyalım:

SORMAK DA SORUMLULUKTUR
Milli Gazete - 19 Mayıs 2007

Önce birkaç alıntı:
Soru: Adet halindeyken oruç tutabilir miyim, dinen bir sakıncası var mıdır?
Cevap: Bu Hz. Aişe'nin kendi yaklaşımını aktardığı bir hadise dayanılarak tüm imamlarımız tarafından bir ruhsat olarak değil sanki bir yasak olarak değerlendirildi. Allah'u alem bizim konuyu Kur'an ekseninde yeniden tarayarak vardığımız sonuç o ki, vahye göre hayız "ezen" yani "rahatsızlıktır". Hasta bir kimsenin orucunu isterse erteleyebileceği ve gününe gün kaza edeceği, istemezse ertelemeyeceği hükmü ise Bakara 184'ün açık hükmüdür. Bu sorunuzun cevabını ben değil Kur'an böyle vermiştir. Ona sorup cevabını aldınız.
 

                                                      

         MUSTAFA İSLAMOĞLU NA REDDİYE: EVLATLIĞIN MAHREMİYET KONUSUNDA.DarusselamHüsameddin Vanlıoğlu / Haksöz -
 
بِسمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيِم
 
İslamoğlu Nisâ Sûresinin 23. âyet-i kerî­mesinde geçen:
﴿ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ﴾
“Kendileriyle zifafa girdiğiniz eşleriniz­den olup himâyenizde bulunan üvey kızları­nız(ın nikâhı haram kılınmıştır)..kavl-i şerîfi­nin 10 nolu dipnotunda aynen şöyle diyor:
 
“Kişinin önceki kocasından olma kızının yasak kapsamına girmesi için ‘aynı evde bir a­rada’ yetişmiş olma şartı öngörülmektedir.
Bu şartın dışında kalanların yasak kapsa­mına girmediği görüşünü İbn-i Hazm, Ali ve Ömer (Radıyallâhu Anhümâ)ya nisbet eder.” (Gerekçeli meal-tefsir 1/152)
Görüldüğü üzere; İslamoğlu bu beyânıyla bir adamın, kendi nikâhı altında bulunan ka­dı­nın başka kocasından olma kızıyla yâni üvey kızıyla evlenmesini câiz görüyor. 


AMENTÜ İTTİFAKIMIZ YOK.DEDİYALOG,,MİSYONERLİĞİN YENİ ŞEKLİDİR.

1. Kur'ân'ın kesin beyanına, Sünnet'e, icmâ-i ümmete; Ehl-i Sünnet eimmesinin, ulemasının, fukahasının, müfessirlerinin, muhaddislerinin bildirdiklerine göre Allah katında tek hak ve geçerli din İslâm'dır. Bu kesin hükmü inkâr eden, zamanımızda İslâm'dan başka da hak dinler vardır, onların mensupları da ehl-i necat ve ehl-i Cennet'tir diyen kişi, bu inkâr ve tekzibi dolayısıyla dinden çıkar.
2. Hz.Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in risâleti (peygamberliği) ve dâveti (çağrısı) kendisine ulaştığı halde, bu dâveti kabul etmeyen kimse mü'min değil, kafirdir.
3. İlk Peygamber Hz. Âdem Safiyullah aleyhisselam Efendimizden bugüne kadar usûl (inançlar ve temel hükümler) bakımından din, İslâm'dan ibaret olagelmiştir. Sadece füruatta, işlemeye dair hükümlerde değişiklik olmuştur.
4. Hz. Âdem'den bu yana, geniş mânasıyla İslâm'ın en temel hükmü, ana prensibi Tevhid'dir.
5. Bugünkü muharref Nasranilikteki Teslis inancını Hz. İsa Mesih aleyhisselam efendimiz çıkartmamış, Tarsuslu Pavlos çıkartmıştır.
6. Tevhid inancı ile Teslis inancı kesinlikle bağdaşmaz, uyuşmaz.

 

SAPITAN HAYRETTİN KARAMANIN REZİLLİKLERİ

Sayın Karaman, kitabın 37. sahifesinde, “Kur’an… Peygambere iman
edin demiyor” diyor.

Bir insan, hem İslâma davet edilecek hem de Kur’an Peygamberimiz’e iman
etmeyi emretmemiş olacak! Peygamberimiz’e iman etmeksizin Müslüman
olmak mümkün müdür ki, onun bu sözüne ses çıkarmayalım?!.

Sayın Karaman, yazısında üç kişiden bahsediyor. Birincisinin hocası da
kendisi de mason. İsminin sonundaki “Hû” zamirinin kime râcî olduğu da
belli değil. İkincisi bir mezheb düşmanı. Üçüncüsü ise,“Namazda Tevrat ve İncil okunabilir” diyen ve “Kur’an-ı Kerim’e Göre Evrim Teorisi”
yazısını yazan ve bu yazıda şu ifadeleri kullanan kişi: 
 

AHMET ŞAHİN:.İSLAM'IN AMENTÜSÜ-HIRİSTİYAN AMENTÜSÜ.(DİYALOG ÜZERİNE)Dinlerarası Diyalog ya da Ehl-i Kitabın Encamı - Ali Nar

Son derece netameli hale sokuldu bu iki mesele! Diyaloğu basit insani ilişkilerin ötesine taşıyanlar:
a) Bu tebliğ için müzakere, muhavere ise hadi olsun.b) Karşılıklı dokunulmazlığı, saldırmazlığı sağlamaksa o, dinler arası değil de toplumlar arası siyasi ilişki gibi olur ki, bunda da beis yok...
c) Yok dinleri kıyaslayarak hangisinin daha doğru, faydalı, geçerli olduğunu tesbit gibi bir şey ise, iki taraf için de abes: Çünkü, kendi dininden/geçerliliğinden şüpheyi ifşa eder ki küfürdür, hıyanettir de.
d) Dördüncü ihtimalse, kişinin ahmaklığı ve haddini tanımazlığı olabilir...

  DİNLER ARASI DİALOĞMU REZİLLİKMİ?  


YENİ BİR FIRKA
17'nci yüzyılın ortalarında zuhur eden sahte Mesih Sabatay Sevi iki dinli, iki kimlikli bir cemaatin ortaya çıkmasına sebep olmuştu. Dönmeler denilen cemaatin bir ayağı İshakî, bir ayağı İsmailî dairededir, yani onlar hem Yahudi, hem de -sözde- Müslümandır.
Zamanımızda da iki dinli, iki kimlikli bir fırka zuhur etmiştir. Bunların da bir ayağı İslâm'da, öbür ayakları Ehl-i Kitab dairesindedir.
Bunlar namaz kılarlar, oruç tutarlar, hacca giderler ama bir yandan da "Yahudilik ve Hıristiyanlık da haktır... Bir tek İbrahimî din yoktur, üç İbrahimî din vardır... Üçü de haktır... Hz.Muhammed'i inkar eden, Kur'ân'ı inkâr eden, İslâm'ı inkar eden Ehl-i Kitab da kurtuluşa ermiştir, onlar da Cennetliktir" derler.
Bu fırkaya göre Ehl-i Kitab ile Ehl-i İslâm Âmentüde ittifak halindedir. Yani onlara göre Tevhid inancı ile Teslis inancı


  EN MÜŞKİL SORUYA MÜHİM BİR CEVAP (KADER VE KAZA)   
 Kader ve kaza konusunda çoklarının sorduğu ve anlamakta zorlandığı soru şudur: Her şey Allah'ın takdiri, dilemesi ve hükmüyle oluyorsa ve bunun dışına çıkmak mümkün değilse, kendisine takdir edilen çizgide amel eden ve kötülük yapan bir kimseye Allah niçin hesap soruyor, ceza veriyor?

Cevap: Önce şunu belirtelim ki, Allahu Teala herkese değil, sadece mükellef olan insanlara, ihtiyarî fiillerinden hesap soracaktır. İhtiyarî fiil demek, yapıp yapmamakta serbest iken, yapmaya karar verilen fiil demektir. İnsanın iradesi dışındaki yaptığı işlere "ızdırârî, zarurî, mecburî" fiiller denir. Bu tür fiillere bir sevap veya günah yoktur. Midemizin çalışması, kanımızın dolaşması, susuzluk, açlık, uyku gibi haller, irade dışı fiillerdir, mecburi işlerdir.

Mükellef olmak için şu dört şartın bir arada bulunması gerekir:

1-Akıl.

2-İrade,

3-Güç,

4-İlim.

 

YAHUDİ VE HRİSTİYANLAR CENNETE GİREMEZ. GİRER DİYENDE GİREMEZ.!

SİTE YÖNETİMİ


                                           
 

İLETİŞİM

petektac-iletisim@hotmail.com
www.petektac-dagitim.com
GSM  :  0546 674 75 58
 
  Bugün 3 ziyaretçi (3 klik) kişi burdaydı!

ANA SAYFAYA  DÖN

 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
sapitanlar.tr.gg