SAPITANLAR

RESÛLLAH ALEYHİSSALÂTU VESSELÂM BUYURDULAR Kİ:”HER ÜMMETİN MECUSİLERİ VARDIR.BU ÜMMETİN MECUSİLERİ” KADER YOKTUR!” DİYENLERDİR.


   
  .
  PROF.YAŞAR NURİ REZİLLİĞİ.
 
Muhammed Özkılınç

Bir açık oturumunda Yaşar Nuri Öztürk
 
Yıllar
önce HBB tv’nin bir açık oturumunda Yaşar Nuri Öztürk’ü izledim. Edison
cennete gidecekmi? Sorusuna; biraz heyecan biraz öfkeyle karışık şöyle
cevap veriyordu: “birilerine ne oluyor ki illede Edison’u cehenneme
koymak istiyorlar. Bakın cennete gitmenin bir yeterlilik şartları, bir
de kemal şartları var. Yeterlilik şartları üçtür; Allah (cc) a inanmak,
ahirete inanmak ve Salih amel işlemek. Şimdi biz Edison’un ilk ikisine
inandığını biliyoruz, Salih amele gelince; dünyayı ışığa boğmaktan daha
güzel salih amel mi olur?” peh-peh-peh demeden edemiyor insan Yaşar
Nuri’nin bu buluşuna…

Salih amelin İslam literatüründeki manasını yediden yetmişe her
Müslüman evladı bilir. Yaşar Nuri niçin, nasıl ve ne karşılığında bu
tahrifata cür’et ediyor onu sizlerin takdirine bırakıyorum. Aslında
Yaşar Nuri’nin bu tahrifatını sorgulamak deveye “boynun neden eğri?”
demek gibi bir şey. Onun artık Müslüman mahallesinde salyangoz satacak
yüzü kalmamış ve deşifre olmuştur.

Ancak imanın şartlarının tahrifatı konusunda Hayreddin Karaman’ın
köşesinde “necat” başlığıyla yazdığı yazılarında tam bir kargaşa hakim.
Yazıları sırasıyla okuduğunuz zaman özellikle ehli kitabı cennetlik
yapma gayreti görüyorsunuz. Aşağı yukarı o da Yaşar Nuriyle aynı
paralelde görüş bildiriyor. Ancak gelen karşı tepkilere cevap verirken
bu defa durumu kurtarma pozisyonuna girerek karman çorman bir tablo
oluşturuyor. Zaten ehli kitabın cennetlik oldukları görüşünü,
Gaziantep’e bir konferans için geldiğinde ilim ve görüş sahibi bir
cemaatle özel oturumunda da ifade etmişti.

Süleyman Ateş zaten kendisinin tapulu malıymış gibi, cennete mü min
kafir her kesi dahil etmek istiyor. Böyle düşünenler hâşa Allah (cc)
tan daha mı merhametli? Allah (cc) ın “adl” sıfatı ne olacak. Kafir,
zalim ve münafıklar cezasız mı kalacak? Mazlum ve mağdurların hukuku ne
olacak? Asırlardır İslam aleminde işgal, sömürü, katliam ve soykırım
yapan ehli kitap ve tüm bunlara seyirci kalan, hatta destek veren haham
ve papazlar; reformist ılımanların torpiliyle cennete giriverecekler
öyle mi?

Semavi dinleri üç olarak lanse eder ve her üçünün de sonucunun cennet
olduğunu ifade ederseniz bir asra yakındır islamın gerçek ikliminde
yaşmayıp cahil bırakılan milyonlarca İslam nesline cehennem yolunu
aralamış olursunuz. Çünkü İslamda namaz, oruç, hac, zekat gibi
sorumlulukların yanı sıra içki, kumar, faiz, domuz, zina vb haramlar
var. Halbuki hristiyanlıkta bunlar yok. Var olan yasakları işlediğinde
ise papaza gider günahlardan temizleniverirsin!!! Oh ne güzel!

BİR KAÇ TESBİT

• Her mü min tüm insanlığın cennetlik olmasını istemek zorundadır ve bunun için de çalışmakla görevlidir.

• Düşmanımız da olsa bir insanın cehennemlik olasını istemek caiz
değildir. (Ancak misyoner protokollerinden bir madde şöyledir;
“Müslümanları dininden çıkarınız, ancak onları hristiyan yapmayınız
sonra cennete girerler.”)

• Ehli kitaba siz cennetliksiniz demek onlara iyilik yapmak değil,
belki en büyük kötülüktür. Çünkü onlara hidayet yolunu tıkamış ve
onların içinde bulundukları küfürlerine teşvik etmiş oluyorsunuz.
Halbuki gerçeği uygun bir şekilde söylerseniz iman edip kurtulmaları
muhtemeldir.

• “Cennet babanızın malımı ki ehli kitabın oraya girmesini engellemeye
çalışıyorsunuz.” Diyenler, mugalata/demogoji yapıyor ve kendi
tuzaklarına düşüyorlar. Peki şunu sormazlar mı? “Cennet babanızın
malımı ki kafirleri (veya Niyazi öktemin deyimiyle gayri müslim’leri)
oraya koymaya çalışıyorsunuz” Cennete gidebilmenin şartları Kur an ve
sünnet te tüm tafsilatıyla yazılıdır bunun için yeni bir keşif yapmaya
gerek yok. Aslında yapılanlar işi sulandırmaktan başka bir şey değil.

• Kur an ve sünnette net nasslarla açıklanmış olan bu konuda müctehid imamların hatta sahabelerin dahi söz söyleme hakkı yoktur.

• Kur an-ı kerim ve mütavatir hadislerden sadece birini inkar etmek
veya hafife almak bile küfürdür. Bunu yapan kimse ebediyen cehennemlik
oluyorken, Kur an’ı ve Resûlullah (sav) ı inkar eden ehli kitab nasıl
cennetlik olsun.

• Kur an-ı kerim onlarca ayette ehli kitab’ın cehennemlik olduklarını
ifade etmektedir. Kur an ve sünnet’in tersine inanmak veya tersini
ifade etmek küfür sebebidir.

• Allah (cc) bize neden ehli kitabı cennetlik yapmadınız diye sormaz.
Ancak bir Müslüman’ın akidesini bozup cehennemlik yapmışsak bunun
hesabını vermeyiz.

• Tüm insanların hidayeti için çalışırız, ancak hidayete yanaşmayanların küfründen sorumlu değiliz.

Kur an-ı kerim ve Resûlullah (sav) ın hadislerinde imanın şartlarının
iki ve üç değil altı olduğunu anlatan bir çok nass var. İşte birkaç
örnek;

“Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de
(iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve
peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: “Onun peygamberlerinden
hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz….” (Bakara 2/185)

“Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba
ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah’ı, meleklerini,
kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse, derin bir
sapıklığa düşmüş olur.” (Nisa 4/136)

Resûlullah (sav) şöyle buyurur: "Allah tan başka ilâh ol¬madığına,
Muhammed in Allah ın Rasûlü olduğuna şâhidlik edinceye, na¬mazı
dosdoğru kılıncaya ve zekâtı verinceye kadar, insanlarla savaşmakla emr
olundum. Bunu yaptıkları zaman kanlarını ve mallarını benden korumuş
olurlar. İs¬lam ın hakkı ile olması müstesna. Hesaplarını görmek ise
Yüce Allah a aittir. (Buharî, iman 17 Müslim, iman 32)

“Ömer (ra) derdi ki: Bir gün Rasûlullah (s,a) ın huzurunda oturmak¬ta
iken elbiseleri alabildiğine beyaz, saçları oldukça siyah, üzerinde
yolculu¬ğun etkileri görülmeyen ve aramızdan kimsenin tanımadığı bir
adam yanı¬mıza çıkageldi. Rasûlullah (s.a) ın yanına oturdu. İki dizini
onun (Resuul-lah ın) dizlerine dayadı, ellerini dizleri üzerine koyarak
şöyle dedi: Ey Mu-hammed, bana İslâm hakkında haber ver. Rasûlullah
(s.a) şöyle buyurdu: "İslâm, Allah tan başka ilâh olmadığına,
Muhammed in Allah ın rasûlü ol¬duğuna, şahidlik etmen, namazı dosdoğru
kılman, zekâtı vermen, ramazan orucunu tutman, Beyt i -oraya yol
bulabildiğin taktirde- haccetmendir." (Adam): Doğru söyledin, dedi.
(Ömer) dedi ki: Adama hayret ettik. Hem O na soru soruyor, hem de
söylediğini doğruluyordu. (Yine) sordu: O halde bana imandan haber ver.
(Resulullah) şöyle buyurdu: "(İman) Allah a, me¬leklerine, kitaplarına,
Peygamberlerine ve âhiret gününe iman edip hayrıy-la, şerriyle kadere
de inanmandır."….” (Müslim, kırk hadis İ. Nevevi H. no=2)

İNSANLAR YA MÜ MİN’DİR YADA KAFİR. MÜ MİN LER CENNETLİKTİR KAFİRLER İSE EBEDİYYEN CEHENNEMLİKTİR. VARMI ÖTESİ…

Ya rabbî tüm insanlara hidayet eyle ve islamla şereflendir ki cennetlik olsunlar amin!..
 
 

 
  Bugün 44 ziyaretçi (74 klik) kişi burdaydı!

ANA SAYFAYA  DÖN

 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
sapitanlar.tr.gg